ΓΙΑΤΙ WELLCO

10 λόγοι για να αναθέσετε την διαχείριση του εταιρικού σας γυμναστηρίου στην Wellco

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων και προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της εταιρείας σας. Κατανοώντας την ζήτηση, τα επίπεδα χρήσης και τις συνήθειες του προσωπικού βελτιώνουμε τον σχεδιασμό για βέλτιστα αποτελέσματα.

Καθορισμός προδιαγραφών προς όφελος της εταιρίας για την σωστή και διαρκή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το πιο σημαντικό συστατικό στην διαμόρφωση ενός επιτυχημένου εταιρικού γυμναστηρίου είναι το προσωπικό. Για την διαχείριση των εγκαταστάσεων θα χρειαστεί να ορίσετε κάποιον υπεύθυνο για την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την πλήρη υλοποίηση και απόδοση των προγραμμάτων στο προσωπικό. Η Wellco μπορεί να παρέχει ένα δίκτυο υποστήριξης που περιλαμβάνει:

  • Περιφερειακό Διευθυντή
  • Κάλυψη βαρδιών σε περίοδο απουσίας, αδειών, γιορτών, κα.
  • Μια ομάδα σχεδιαστών για τον σχεδιασμό του υλικού μάρκετινγκ
  • Ομάδα Υποστήριξης: Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού, τμήμα Οικονομικών, Υγεία και Ασφάλεια, Μάρκετινγκ, κα.

Διασφάλιση συνέπειας στην εκτέλεση των συστημάτων, μέσα από τακτικούς ελέγχους και συχνή επικοινωνία. Τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες λειτουργίας, διαμορφώνονται ανάλογα με το μέγεθος και το εύρος υπηρεσιών του κάθε γυμναστηρίου.

Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών, προς δημιουργία θετικών εντυπώσεων και αυξημένο ενδιαφέρον από το προσωπικό.

Παρέχει τη δική της ασφάλεια γενικής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης.

Οικονομία στην κατασκευή και λειτουργία μέσα από ένα εγκεκριμένο δίκτυο προμηθευτών.

Άμεση πρόσβαση στην βιομηχανία του wellness. Ενημέρωση για τις τάσεις και παροχή των πιο εξελιγμένων προγραμμάτων.

Έλεγχος των εγκαταστάσεων και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την προσυμφωνημένη ποιότητα.

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλος του προσωπικού, το κενό καλύπτεται άμεσα.